Regulamin sklepu internetowego oraz serwisu Ruszniakarnia-ASG.PL

Regulamin sklepu internetowego oraz serwisu Ruszniakarnia-ASG.PL

§ 1. Informacje ogólne


1. Regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.Rusznikarnia-ASG.pl (dalej „sklep Rusznikarnia-ASG”) określa tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów będących w asortymencie sklepu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu przedmiotowej witryny internetowej, w tym zasady i formy składania zamówień, sposoby i koszty dostawy zamówionych towarów, sposoby zapłaty za zamówione towary, uprawnienia kupującego w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych kupującego oraz jego uprawnienia z tym związane.


2. Adres do korespondencji sklepu rusznikarnia-asg.pl:


Rusznikarnia-ASG
Piotr Mroczyk
ul. Pawłowskiego 12
60.681 Poznań


3. Korzystanie ze sklepu Rusznikarnia-ASG.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami polityki ochrony prywatności określonymi w § 6 niniejszego regulaminu.


4. Wszystkie towary dostępne w sklepie Rusznikarnia-ASG przeznaczone są do celów rozrywkowych (gry taktyczne, kolekcjonerstwo) dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). Są to wierne kopie (repliki) ich rzeczywistych odpowiedników takich jak m.in.: broń palna, optyka, oporządzenie taktyczne. Przypominamy, że skoro zostały one wyprodukowane z przeznaczeniem do celów rozrywkowych, nie można ich porównywać z prawdziwymi odpowiednikami (ewentualne różnice nie mogą stanowić podstawy reklamacji). Dostępne w naszym sklepie towary poza zewnętrznym odwzorowaniem różnią się od oryginalnych odpowiedników m.in. materiałami z których zostały wykonane, wytrzymałością, sposobem, zakresem i precyzją działania. Jeśli w sklepie rusznikarnia-asg.pl widnieje określenie “broń”, “pistolet”, “karabin”, “strzelba”, “luneta”, “kolimator”, “kamizelka” itp. bez słowa “replika”, nie zmienia to faktu iż jest to kopia odpowiednio broni, pistoletu, karabinu, itd., zaś określenie to stanowi skrót myślowy użyty jedynie dla wygody kupującego i dla utrzymania “klimatu”.


5. Towary dostępne w sklepie Rusznikarnia-ASG oznaczone jako “repliki/imitacje broni” mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.


6. Sklep Rusznikarnia-ASG dokłada wszelkich starań aby opisy i dane techniczne towarów były zgodne z rzeczywistością. Mimo to nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów.


7. Treści zamieszczone w ramach sklepu Rusznikarnia-ASG, w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 


8. Wszystkie ceny są cenami w Złotych Polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie.

§ 2. Zasady zamawiania


1. Zamówienia detaliczne można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.


2. Klient zobowiązany jest do podania danych adresowych, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, a także adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówienia niekompletne, lub takie których rzetelności nie udało się potwierdzić nie będą realizowane.


3. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni, nie będą realizowane.


4. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.


5. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnej wiadomości email. Klient będzie informowany na jakim etapie jest jego zamówienie.


6. Informacja o cenach towarów w sklepie Rusznikarnia-ASG obowiązuje do czasu ich zmiany na skutek zmian kursów walut, kosztów transportu, kosztów nabycia towarów lub innych czynników niezależnych od stron.


7. Sklep Rusznikarnia-ASG zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu, w szczególności z uwagi na wymogi wynikające z przepisów prawa lub na wyczerpanie zasobów magazynowych.


8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych.


9. W przypadku braku zamówionych towarów w magazynie:
jeżeli istnieje możliwość wykonania umowy sprzedaży przed upływem 30 dni od złożenia zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i o związanym z nim ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z pkt § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W razie braku akceptacji przez Kupującego wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, sklep rusznikarnia-asg.pl zwraca Kupującemu wszelkie uprzednio wpłacone kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania rezygnacji Kupującego.
jeżeli nie istnieje możliwość wykonania umowy przed upływem 30 dni od złożenia zamówienia, sklep rusznikarnia-asg.pl zwraca Kupującemu niezwłocznie wszelkie uprzednio wpłacone kwoty nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.


10. Promocje się nie łączą. Nie udzielamy dodatkowego rabatu na produkty objęte promocją.


11. Sklep Rusznikarnia-ASG wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć stosowne pole w formularzu zamówienia i podać niezbędne dane firmy (nazwa, adres, numer NIP) lub osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres), na którą faktura VAT ma być wystawiona. W przeciwnym wypadku Kupujący otrzyma paragon fiskalny.


12. Płatności za zakupione towary można dokonać: przy odbiorze zamówionych towarów u kuriera, przez wpłatę na konto przed wysłaniem zamówionego towaru.


13. Wysyłka jako prezent może zostać zrealizowana tylko i wyłącznie jeżeli wcześniej dokonano wpłaty na konto całej ceny towaru wraz z kosztami przesyłki. I sklep został poinformowany o takiej formie wysyłki.

§ 3. Terminy, sposoby, koszty dostawy oraz zapłata za towar


1. Sposoby dostawy zamówionych towarów:
dostawa  do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia
odbiór osobisty w Poznaniu przy ul. Pawłowskiego 12 po wcześniejszym ustaleniu szczegółów odbioru.


2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy rusznikarnia-asg.pl a Kupującym, wynikające z zasobów magazynowych lub miejsca dostawy.


3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru ponosi kupujący i zależy on od wybranej formy dostawy, wagi towaru oraz formy zapłaty. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.


4. Formy zapłaty za towar:
bezpośredni przelew na konto Rusznikarni-ASG;
płatność gotówką przy odbiorze towaru (osobistym lub przy przesyłce pobraniowej)


5. W przypadku wyboru zapłaty w formie przelewu towar zostaje wysłany po wpłaceniu całkowitej kwoty tj. ceny towaru i kosztów przesyłki.

6. Po zakończonym serwisie / tuningu, klient zostanie poinformowany o finalnym koszcie usługi oraz możliwości odbioru repliki.

7. Termin serwisu dostarczonej repliki jest zależny do obłożenia serwisu i przeważnie wynosi od 14 (czternastu) dni do 3 (trzech) miesięcy, a w skrajnych wypadkach, tj. w sezonie od marca do listopada, nawet do 6 miesięcy.

8. Klient zobowiązany jest w ciągu 30 (trzydziestu) dni do odbioru repliki. W przeciwnym razie, po upływie tego terminu, będą naliczane koszty magazynowania w wysokości 10,25% kosztów serwisu w skali roku (0,03% dziennie) i 1 zł netto dziennie. Brak odbioru towaru w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty poinformowania kupującego o gotowości towaru do odbioru, skutkuje przejściem produktu na własność Rusznikarnia-ASG.

9. Po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podane dane kontaktowe, sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Rusznikarnia-ASG nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.


§ 4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru


1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. § 4 ust. 2 oraz ust. 3 poniżej, Klient będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem sklepu rusznikarnia-asg.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty dostawy towaru. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w par 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu 10-dniowego wystarczające jest nadanie przesyłki pocztowej zawierającej pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w placówce pocztowej przed upływem terminu. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzajemny zwrot świadczeń (tj. zwrot towaru i zwrot ceny, jeśli miała miejsce przedpłata) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty wpływu do sklepu rusznikarnia-asg.pl oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże w przypadku transakcji potwierdzonej fakturą VAT, zwrot ceny nastąpi w terminie 5 dni od daty otrzymania podpisanej przez Klienta faktury korygującej.  


2. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny o której mowa w § 4 ust.1 powyżej możliwe jest wyłącznie jeśli:
Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dokumentami, z jakimi był dostarczony, w tym z oryginalnym dowodem zakupu - paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
Produkt nie był używany, rozmontowywany lub modyfikowany (w szczególności chodzi o modyfikacje przez Klienta lub przez pracowników sklepu rusznikarnia-asg.pl na żądanie Klienta).
Produkt nie został uszkodzony i jest całkowicie kompletny.


3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny opisane w § 4 ust. 1 powyżej jest niemożliwe, jeżeli umowa dotyczy sprzedaży produktu o właściwościach określonych przez Zamawiającego w zamówieniu. W szczególności chodzi o sytuacje, w których towar jeszcze przed wysłaniem został na żądanie Zamawiającego poddany modyfikacji przez pracowników sklepu rusznikarnia-asg.pl. (podstawa prawna: art. 10 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.).


4. Zwracany w wyniku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny towar należy przesłać na własny koszt w oryginalnym opakowaniu i w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem na adres do korespondencji podany w pkt § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Sklep rusznikarnia-asg.pl zastrzega, iż nie będzie przyjmował żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


5. Zwrot ceny zakupu towaru nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta odstępującego od umowy bez podania przyczyny.


§ 5. Reklamacje


1. Dla zgłoszenia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, ewentualnie braku towarów w przesyłce, niezbędne jest ich zgłoszenie kurierowi w momencie odbioru towaru i spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.


2. Reklamacje z przyczyn innych, niż określone w § 5 ust. 1. należy kierować w formie pisemnej na adres Rusznikarnia-ASG, Piotr Mroczyk ul. Pawłowskiego 12 60-681 Poznań. W reklamacji należy:
wskazać datę umowy sprzedaży, załączając dowód sprzedaży (fakturę VAT lub paragon) w oryginale przy zgłoszeniu pisemnym,
dokładnie opisać okoliczności uzasadniające zdaniem Klienta reklamację (opis wady),
wskazać kto, kiedy i w jaki sposób wykrył wadę,
określić, czego Klient się domaga. W wielu przypadkach dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest również dostarczenie reklamowanego towaru na adres do korespondencji, wskazany w  1 ust. 4 niniejszego regulaminu, o czym serwis poinformuje Kupującego. Wówczas towar winien być przesłany w oryginalnym opakowaniu – naklejka na towarze lub opakowaniu, zawierająca oznaczenie importera i dzięki temu pozwalająca na identyfikację towaru jako pochodzącego od Rusznikarnia-ASG nie może być ani usunięta ani uszkodzona w sposób pozwalający na przypuszczenie, że została przeklejona z innego produktu czy opakowania. Produkt winien być również należycie zabezpieczony przed możliwymi uszkodzeniami w transporcie. W konsekwencji sklep rusznikarnia-asg.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek zawierających reklamowany towar „za pobraniem”.


3. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez sklep Rusznikarnia-ASG zgłoszenia reklamacyjnego. W wypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są oględziny reklamowanego towaru, a nie zostanie on nadesłany przez Klienta na życzenie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu, Klient zostanie poinformowany o nieuwzględnieniu reklamacji, z możliwością zmiany stanowiska w razie dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby rusznikarnia-asg.pl celem jego oględzin.


4. W przypadku udzielenia na zakupiony towar gwarancji, jej warunki określa odrębny dokument gwarancyjny (umowa gwarancyjna), dostarczony razem z towarem.


5. Brak odbioru reklamowanego towaru w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty poinformowania kupującego o gotowości towaru do odbioru spowoduje jego zwrot na adres kupującego. Jeśli kupujący nie podał swojego adresu (względnie adresu dla doręczeń), po upływie tego terminu, będą naliczane koszty magazynowania w wysokości 1zł netto dziennie. Brak odbioru towaru w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty poinformowania kupującego o gotowości towaru do odbioru, skutkuje przejściem produktu na własność Rusznikarnia-ASG, lub uprawnia do protokolarnego zniszczenia


§ 6. Polityka ochrony prywatności

1. Sklep Rusznikarnia-ASG zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników witryny w ramach rejestracji przez użytkownika w sklepie internetowym, dokonywania przez użytkownika transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzenia przez sklep rusznikarnia-asg.pl z użytkownikiem wymiany korespondencji.


2. Administratorem danych osobowych jest Rusznikarnia-ASG Piotr Mroczyk ul. Pawłowskiego 12 60-681 Poznań.


3. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu Rusznikarnia-ASG.pl w sposób opisany w pkt § 6 ust. 1. jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w sklepie.


4. Dane osobowe użytkownika zbierane przy korzystaniu ze sklepu Rusznikarnia-ASG w sposób opisany w § 6 ust. 1. mogą być przechowywane i wykorzystywane do następujących celów:
do umożliwienia Klientom zalogowania się do sklepu internetowego,
do umożliwienia Klientom korzystania z funkcji sklepu internetowego, w tym do składania przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamówień,
do obsługi transakcji sprzedaży, w tym wysłania Klientom potwierdzeń czy zamówionego towaru,
do odpowiedzi na pytania Klientów sklepu internetowego,
do rozpatrywania roszczeń Klientów, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, roszczeń gwarancyjnych, roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny,
do kierowania roszczeń względem Klientów,
do celów marketingowych sklepu rusznikarnia-asg.pl (tylko o ile Użytkownik rejestrując się lub składając zamówienie wyraził zgodę na użycie jego danych do celów marketingowych).


5. Użytkownikowi przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o10 ochronie danych osobowych prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia (prawo kontroli przetwarzania danych). W ramach prawa kontroli Użytkownik może również m.in. żądać zaprzestania przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy), jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej ustawy). 


6. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7 i 8 poniżej, sklep Rusznikarnia-ASG zabezpiecza i chroni dane osobowe Użytkowników przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych i nie udostępnia ich żadnym osobom lub podmiotom trzecim. Dane te służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w sklepie oraz do obsługi po sprzedażowej, ewentualnie do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.


7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach, gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Użytkownika sklepu rusznikarnia-asg.pl są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru, o ile dany Klient dokonując zakupu przy wykorzystaniu sklepu internetowego wybierze sposób dostawy towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.


8. Witryna internetowa Rusznikarnia-ASG.pl korzysta z Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Google Inc. Narzędzie Google Analytics opiera się na plikach tekstowych, tzw. "Cookies", zapisywanych w pamięci komputera Użytkownika i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane za pomocą Cookie dane o Użytkowniku strony (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje dla analizy używalności strony internetowej, generowania raportów związanych z danymi o ruchu internetowym oraz w celu zestawienia ofert dla użytkowników Internetu. Informacje te przekazywane są przez Google osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresów IP użytkowników z innymi swoimi danymi. Poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej można uniknąć instalacji Cookies jak również usunąć już istniejące, co zapobiega gromadzeniu i przekazywaniu danych o Użytkowniku strony. W takim przypadku istnieje jednak prawdopodobieństwo, iż nie będzie można w pełni wykorzystać wielu funkcji sklepu rusznikarnia-asg.pl. Korzystając ze strony internetowej  www.rusznikarnia-asg.pl Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google Inc. Jego danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.


2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celach realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

5. Oddanie repliki w celu serwisu / tuningu / naprawy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Okresy gwarancji:
usługa serwisu replik - do 3 miesięcy od daty poinformowania o możliwości odebrania repliki
części do replik montowane w naszym sklepie – 3 miesiące

www.serwisasg.pl
www.rusznikarnia-asg.pl
sklep@rusznikarnia-asg.pl

Rusznikarnia-ASG
Piotr Mroczyk
ul. Pawłowskiego 12
60-681 Poznań
NIP: 972-111-06-28


Zobacz nasze Aukcje